Στεφάνες - Γέφυρες

 
Στεφάνες - Γέφυρες
 
Τι είναι γέφυρα και πως σχετίζεται με τις στεφάνες;